Kategoriler
Skip Navigation Links.
NILVERA-Firmamızdan Haberler

KOBİLER İÇİN KALKINMA AJANSLARINA BAŞVURMADAN ÖNCE DEĞERLENDİRMENİZ GEREKLİ HUSUSLAR

Kalkınma ajansları proje kabul bütçesini KDV hariç olarak desteklemektedir.

Projenin KDV hariç bütçesinin %50 si oranında eş finansman ödenir.

(Hibe destek tutarı ajanslara ve programlara göre değişmekle birlikte 350.000 - 500.000 TL arasında olup destek oranı ise Kobiler için %20 - %50 arasındadır.)

Proje toplam bütçesinin (KDV dahil) en az % 66’sı oranında nakit döngüsünü proje yürütme sürecinde sağlayamıyorsanız, projeyi mali olarak yürütemezsiniz.

Projeniz 100.000 TL den düşük bütçeli ise ajanslar tarafından desteklenmez.

Seri üretime yönelik makine ekipman alımını destekleyen en uygun hibe programı kalkınma ajansları hibe programlarıdır.

(KOSGEB Belirli Şartlarda, TKDK Bölgesel ve Tarımsal İçeriklidir. ÖNEMLİ: Projeniz TKDK veya KOSGEB’e başvuru kriterlerini karşılıyorsa buralara başvurmanız tavsiye edilir.)

2. El makine ekipman alımları ajans tarafından desteklenmez. Eğer 2. El makine ekipman alımı projeniz için uygun ise ödeyeceğiniz eş finansman tutarından daha düşük ücret ödeyebilirsiniz.

Projenizin kabul edilmesi halinde ajansla sözleşme öncesinde proje bütçe tutarının (binde) ‰ 9,48 i oranında damga vergisini vergi dairesine yatırdıktan sonra ajansla sözleşme imzalayabilirsiniz.

Proje uygulama sürecinde ihale sonucu satın alma sözleşmesi kapsamında (binde) ‰ 9,48 oranında damga vergisi yatırırsınız.

Ajansla sözleşme öncesinde hibe tutarının %10 kadar teminat gösterirsiniz.

Destek tutarı 100.000,00 TL yi geçen projeleriniz için denetim giderleri ödersiniz. (Bağımsız Denetim Şirketi veya YMM)

Eş zamanlı olarak aynı fatura farklı kapsamlarda teşvik ve desteklerden yararlanamaz.

Satınalma faaliyeti projenizin bir parçası olduğundan ve ihale kapsamında alım yapacağınızdan dolayı alacağınız makine ekipman anlaşması, alımı vb. süreçlere ihale öncesi giremezsiniz.

20.000 TL üstü satın alımlarınız için ihale usule satın alım yaparsınız. İhale için ulusal bir gazetede ilana çıkıldıktan sonra 21 gün askı süresi sonunda ihale gerçekleştirirsiniz.

(NOT: 20.000 - 150.000 TL arası pazarlık usulü alım mümkün olmasına karşı, ajanslar ihale yapılmasını tavsiye etmektedir.)

İşletmeniz ve projenizle ilgili bilgilere en hakim kişi sizsiniz ancak yine de proje hazırlanması ve yürütülmesi aşamasında DANIŞMAN FİRMA ARACILIĞI İLE PROJE SUNACAK OLURSANIZ;

Hiçbir ajans proje hazırlanması için hiçbir bir danışman firma ile ortak çalışma yürütmemektedir.

Projenizin hiçbir zaman % 100 kabul edilme garantisi yoktur. Garanti veren firmalardan ajansın desteklememesi ihtimaline karşı kendilerinin desteklemesine yönelik garanti isteyin…

Güven kontrole mani değildir. İmzaladığınız her dökümanı kontrol edin, taahhütleriniz sizi ve işletmenizi bağlar…

GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIĞINIZ BİR YATIRIMIZI VARSA AJANSLARA PROJE BAŞVURUSUNDA KESİNLİKLE BULUNUN ÇÜNKÜ;

Siz başvuruda bulunmadan hiçbir ajans yada kurum size hibe vermez!

Ajanslardan alacağınız hibe miktarı için mevcut üretim veya hizmetinizde ne kadar ürün/hizmet üretmek, satmak ve kar etmek durumunda olduğunuzu değerlendirin,

İşletmeniz açısından yeni planlı ve programlı çalışmalara örnek olarak yatırım öncesi fizibilite oluşturma, karlılık, bütçe oluşturma, gelir-gider tablosu oluşturabilme ve bütünde planlama kabiliyetinizi arttıracaktır.

Uzun süredir planlanan çalışmaları belli zaman bölümüne sığdırarak çalışmalarınıza yön ve hız vermenizi sağlar.

Projenizin kabulü halinde en az 2 yıl sonra yeni bir proje başvurusunda bulunabilirsiniz. Buna göre yatırımlarınızı ve ihtiyaçlarınızı sürdürülebilir şekilde planlayın.

Unutmayın ki genel olarak destek alan firmalar başvuru şartlarını sağladıkları ilk anda yeni proje başvurusunda bulunurlar…

İletişim Bilgileri
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Erciyes Teknopark, İnkübatör Merkezi-2, No:4 Melikgazi KAYSERİ
Tel : +90 (352) 224 11 01 Faks: +90 (352) 224 11 01 E-Posta: info veriverde.com
Copyright © 2010 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.