Kategoriler
Skip Navigation Links.
NILVERA--Güncel Bilgiler

TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM (TÜR) BELGESİ

KOSGEB Teknoyatırım projeleri için geçerli başvuru konularından biri olan TÜR belgeli ürünler olup

TÜR Belgesi;

Teknoloji Merkezi işletmelerinde,

Ar-Ge Merkezlerinde,

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde,

Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen projeler sonucunda,

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri sonucunda,

Teknogirişim Sermayesi Destekleri ile veya

Özkaynaklarla geliştirilen

Ar-Ge ve Yenilik Projeleri sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetler için verilir.

Ürün/Hizmetin piyasaya arz tarihinden itibaren 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

TÜR Belgesi ihalelerde iş bitirme belgesi yerine geçmektedir.

TÜR Belgesi kamu desteği ile veya özkaynaklarla geliştirilen ürün için alınabilecek olup işletme adına temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından, gerekli belgelerle birlikte yazılı veya elektronik ortamda (biltek.sanayi.gov.tr) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.

Başvuru için gerekli belgeler;

Taahhüt ve Kabul Beyanı Formu

Projeyi destekleyen kurumdan alınacak, projenin başarı ile tamamlandığını gösteren belge (Özkaynaklarla yapılan Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkan ürünler için istenmez)

Yerli malı belgesi (Hizmetler için istenmez)

Ürün ve proje bilgilerini içeren Form (Yalnızca özkaynaklarla yapılan Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkan ürünler için istenir).

İlgili başvuru, başvuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde incelenir ve eksiklik bulunması halinde firmadan eksik belgelerini 15 (onbeş) iş günü içerisinde tamamlaması istenir.

Özkaynaklarla yapılan Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkan mal veya hizmetler için yapılan başvurular; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, belirlenen hususlar çerçevesinde incelenir. İncelemeler sonucunda oluşturulan Değerlendirme Raporları, en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde TÜBİTAK tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilir.

Ürün/Hizmetin piyasaya arz tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

TÜR Belgesi, proje sonucunda gerçekleştirilen/ortaya çıkan her bir ürün/hizmet için ayrı ayrı düzenlenir.

İletişim Bilgileri
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Erciyes Teknopark, İnkübatör Merkezi-2, No:4 Melikgazi KAYSERİ
Tel : +90 (352) 224 11 01 Faks: +90 (352) 224 11 01 E-Posta: info veriverde.com
Copyright © 2010 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.