Kategoriler
Skip Navigation Links.
NILVERA--Güncel Bilgiler

KKYDP 13. ETAP

1. PROJE KONULARI:

A. EKONOMİK YATIRIM KONULARINDAN,

1. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi dahil) (BÜİ),

2. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HÜİ),

3. Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (SÜİ),

4. Soğuk hava deposu (SHD),

5. Çelik silo (ÇES),

6. Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması (HOG),

7.  Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera (SER),

8. Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (YEÜ),

9. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (TÜY), (Etçi ve Sütçü Büyükbaş (min 25 baş) ve Küçükbaş (min 100 baş), Hindi ve Kaz (Et, min 1000 adet), Su ürünleri yetiştiriciliği (100 ton/yıl), Kültür Mantarı

B. KIRSAL EKONOMİK ALT YAPI YATIRIM KONULARINDAN;

1. Kırsal turizm (KTY), 

2. Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri (ÇFG),

3. El sanatları ve katma değerli ürünler (ELS),

4. Bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları (BSY),

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2. UYGULAMA İLLERİ:  81 İL

3. PROJE TUTARI VE DESTEK ÜST LİMİTLERİ:

EKONOMİK YATIRIM konularında hibeye esas proje tutarı üst limitleri;

a) Başvuruda bulunanların Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limitleri;

Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2.500.000 TL,

Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 TL 

Yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme ve/veya Modernizasyon olan başvurularda 1.250.000 TL dir.

b) Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde, 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limitleri;

Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1.250.000 TL,

Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.000.000 TL 

Yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme ve/veya Modernizasyon olan başvurularda 750.000 TL dir.

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARINDA

hibeye esas proje tutarı üst limiti       500.000 TL dir.

4. PROJE SÜRESİ

Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 15/11/2020’dir.

HİBEYE ESAS PROJE TUTARI ALT LİMİTİ:       En az 50.000 TL

DESTEK ORANI:                                                            %50

SON BAŞVURU TARİHİ:                                            11/12/2019

YATIRIMIN FİZİKİ TAMAMLANMA TARİHİ:  15/11/2020

SON BAŞVURU TARİHİ:        14/11/2019

İletişim Bilgileri
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Erciyes Teknopark, İnkübatör Merkezi-2, No:4 Melikgazi KAYSERİ
Tel : +90 (352) 224 11 01 Faks: +90 (352) 224 11 01 E-Posta: info veriverde.com
Copyright © 2010 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.