Kategoriler
Skip Navigation Links.
NILVERA--Güncel Bilgiler

AHİKA – Ahiler Kalkınma Ajansı 2019 yılı mali destek programları kapsamında İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma ile Sosyal Kalkınma  olarak iki farklı programda 25 milyon TL bütçe ile proje başvuruları alınmaya başlandı.

Program Adı

İMALAT SANAYİİNDE VERİMLİLİK VE KURUMSALLAŞMA MALİ DESTEK PROGRAMI

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi

KAYS Başvuru Son Tarih

E-imza / Evrak Teslim

Son Tarih

2 Eylül 2019

22 Kasım 2019 17:00

29 Kasım 2019 17:00

Program Amacı

TR71 Düzey 2 Bölgesinde imalat sanayiinde rekabet kapasitesini yükseltmek amacıyla kurumsallaşmanın sağlanması ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak için yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarla verimliliğin artırılması

Öncelikler

1. İmalat sanayiinde kaynak, hammadde, iş gücü verimliliğini artırmaya ve yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik modern üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması

2. Mevcut üretim zincirlerinde bertaraf edilen atıkların çevreci ve yenilikçi yaklaşımlarla ekonomiye geri kazandırılması

Zorunlu Faaliyet

 • Enerji Verimliliği Danışmanlığı
 • Yalın Üretim Danışmanlığı
 • Aile/Ortaklık/İşletme Anayasasının Oluşturulmasına Dair Danışmanlık
 • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Danışmanlığı
 • Atık Yönetimi Danışmanlığı
 • Pazarlama ve Satış Danışmanlığı (e-ticaret, dış ticaret vs.)
 • Küresel Tedarik Zinciri Danışmanlığı (KTZ)

Başvuru sahipleri bu faaliyetlerden en az birini eklemek ve bütçede belirtmek zorundadır. Zorunlu danışmanlık faaliyeti içermeyen proje teklifleri ön inceleme aşamasında elenecektir.

Referans No

TR71/19

Bütçe

21.000.000 TL

Destek Miktarı

Asgari

150.000 TL

Azami

1.000.000 TL

Destek Oranı

Asgari

20%

Azami

50%

Proje Süresi

9 – 12 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

24 Haziran 2018 Tarih ve 2018/11828 Sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile düzenlenen KOBİ tanımına uyan işletmeler

Program Adı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi

KAYS Başvuru Son Tarih

E- imza / Evrak Teslimi

Son Tarih

2 Eylül 2019

22 Kasım 2019 17:00

29 Kasım 2019 17:00

Program Amacı

TR71 Düzey 2 Bölgesinde sürdürülebilir bir sosyal kalkınma için; eğitimde hizmet kalitesinin artırılması, dezavantajlı/kırılgan grupların sosyal sermayesinin artırılması ve toplumsal problemlerle mücadele yollarının geliştirilmesi

Öncelikler

1.Eğitimde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla hizmet kalitesinin artırılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması

2.Dezavantajlı/kırılgan grupların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması ve bu gruplara yönelik sosyal girişimciliğin geliştirilmesi

Referans No

TR71/19

Bütçe

4.000.000 TL

Destek Miktarı

Asgari

50.000 TL

Azami

300.000 TL

Destek Oranı

Asgari

20%

Azami

90%

Proje Süresi

9 - 12 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Kooperatifler[1] vb.)

Uyarı: İl ve ilçelerde milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak çalışan kurumlar (okul, halk eğitim merkezi, rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi vb.) sundukları proje tekliflerinde bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerini projelerine ortak olarak dâhil etmek zorundadırlar. Bu kurala riayet edilmemesi durumunda sunulacak proje teklifleri ön inceleme aşamasında reddedilecektir/elenecektir.

İletişim Bilgileri
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Erciyes Teknopark, İnkübatör Merkezi-2, No:4 Melikgazi KAYSERİ
Tel : +90 (352) 224 11 01 Faks: +90 (352) 224 11 01 E-Posta: info veriverde.com
Copyright © 2010 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.