Kategoriler
Skip Navigation Links.
NILVERA--Güncel Bilgiler

Ankara Kalkınma Ajansı 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 25 milyon TL bütçeli üç ayrı mali destek programı ile proje başvuruları almaya başladı.

Program Adı

İLERİ TEKNOLOJİLİ ÜRÜN TİCARİLEŞTİRME VE İLERİ TEKNOLOJİ ALANINDA MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ  MALİ DESTEK PROGRAMI

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi

KAYS Başvuru Son Tarih

E-imza / Evrak Teslim

Son Tarih

9 Eylül 2019

22 Kasım 2019 23:50

29 Kasım 2019 17:00

Program Amacı

Öncelikler

Öncelik 1. İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi

Öncelik 2. İleri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılması

Referans No

TR51/19/ÜTMEGP/ÜTMEGP_KA

Bütçe

10.000.000 TL – (7,5 milyon TL si Öncelik 1, 2,5 milyon TL si öncelik 2 kapsamında)

Destek Miktarı

Asgari

150.000 TL (öncelik 1 için)

  25.000 TL (öncelik 2)

Azami

500.000 TL

Destek Oranı

Asgari

25%

Azami

50% (Kar amacı güden kuruluşlar için)

90% (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için)

Uygun Başvuru Sahipleri

Öncelik 1 İçin

İşletmeler

(Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 10 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)

Öncelik 2 İçin

İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri

Meslek Yüksekokulları

Mesleki Eğitim Merkezleri

Diğer Kamu Kurumları (Yetki ve görev alanında mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri yer alan kamu kurumları)

Önemli Not: Bu öncelik kapsamında OSB’ler ortak, işletmeler iştirakçi olarak yer alabileceklerdir.

Program Adı

KIRSALDA EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ

MALİ DESTEK PROGRAMI

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi

KAYS Başvuru Son Tarih

E- imza / Evrak Teslimi

Son Tarih

9 Eylül 2019

29 Kasım 2019 23:50

6 Aralık 2019 17:00

Öncelikler

Öncelik 1. Kırsalda yenilikçi uygulamaların üretim ve ticarileşme süreçlerine entegrasyonu

Öncelik 2. Kırsal alanları çekim merkezine dönüştüren hizmet çeşitliliği

Referans No

TR51/19/KIR/KIR-KA

Bütçe

8.000.000 TL

Destek Miktarı

Asgari

100.000 TL

Azami

1.000.000 TL

Destek Oranı

Asgari

25%

Azami

90% (Kar amacı gütmeyen)

50% (Kar amacı güden)

Uygun Başvuru Sahipleri

Mahalli İdareler

Kamu kurum ve kuruluşları

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Sivil toplum kuruluşları

İşletmeler

Üniversiteler

Kooperatifler, birlikler

Program Adı

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYAL YENİLİKÇİLİK 

MALİ DESTEK PROGRAMI

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi

KAYS Başvuru Son Tarih

E- imza / Evrak Teslimi

Son Tarih

9 Eylül 2019

29 Kasım 2019 23:50

6 Aralık 2019 17:00

Öncelikler

Program altında üç eksen bulunmaktadır: Yeni Sosyal Girişim Bileşeni, Aracı Kurum Bileşeni, Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni.

Yeni Sosyal Girişim Bileşeni

Öncelik 1: Sosyal sorunların çözümü için çalışan ve yeni kurulmuş olan sosyal girişimlerin faaliyet gösterecekleri alanda kapasitelerinin artırılması.

Aracı Kurum Bileşeni

Öncelik 2: Sosyal girişimcilere hizmet veren üniversite, inovasyon merkezi ve kuluçka merkezi gibi aracı kurumların alandaki faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi.

Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni

Öncelik 3: Halihazırda sosyal sorunların çözümü için hizmet veren sosyal girişimler ile geliştirdikleri ürün ve hizmetler ile toplumsal sorunlara çözüm üreten sosyal fayda odaklı girişimlerin desteklenmesi.

Referans No

TR51/19/YSG/YSG_KA

TR51/19/SGAK/SGAK_KA

TR51/19/SGF/SGF_KA

Bütçe

7.000.000 TL (1,5 milyon TL Yeni sosyal girişim bileşeni, 2,5 milyon TL si aracı kurum bileşeni, 3 milyon TL si Sosyal girişim ve sosyal fayda odaklı işletme bileşeni kapsamında)

Destek Miktarı

Asgari

100.000 TL

Azami

400.000 TL

Destek Oranı

Asgari

25%

Azami

90% (Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için)

75% (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri için)

50% (Kar amacı güden kuruluşlar için)

Uygun Başvuru Sahipleri

Yeni Sosyal Girişim Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

Sivil Toplum Kuruluşları

İşletmeler (Sosyal İşletmeler)

Kooperatifler, Birlikler

Aracı Kurum Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

Üniversiteler

TGB’ler

İşletmeler

Sivil Toplum Kuruluşları

Kooperatif ve Birlikler

Sosyal Girişim ve Sosyal Fayda Odaklı İşletme Bileşeni Uygun Başvuru Sahipleri

İşletmeler (Sosyal Fayda Odaklı İşletmeler ve Sosyal İşletmeler)

Sivil Toplum Kuruluşları

Kooperatif ve Birlikler

İletişim Bilgileri
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Erciyes Teknopark, İnkübatör Merkezi-2, No:4 Melikgazi KAYSERİ
Tel : +90 (352) 224 11 01 Faks: +90 (352) 224 11 01 E-Posta: info veriverde.com
Copyright © 2010 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.