Kategoriler
Skip Navigation Links.
NILVERA--Güncel Bilgiler

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında TR72 Bölgesi’nde uygulanmak üzere Mesleki Eğitim Mali Destek Programı ilan edilmiştir.

Program Adı

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi

KAYS Başvuru Son Tarih

E-imza / Evrak Teslim

Son Tarih

19 Eylül 2019

11 Kasım 2019 23:50

18 Kasım 2019 17:00

Program Amacı

TR72 Bölgesi’nde imalat sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi ve çalışma hayatına daha yetkin mezunlar kazandırılması için kurum altyapılarının iyileştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Öncelikler

Öncelik 1. Mesleki eğitim kurumlarının eğitim altyapısının (sınıf, laboratuvar, atölye, makine-teçhizat ve eğitim materyalleri) ve insan kaynağının geliştirilmesi

Öncelik 2. İmalat sanayi, hizmet sektörü ve çatı kuruluşlar ile mesleki eğitim kurumları arası işbirliğinin artırılması şeklindedir.

Referans No

TR72/19/MESLEK

Bütçe

9.000.000 TL

Destek Miktarı

Asgari

150.000 TL

Azami

750.000 TL

Destek Oranı

Asgari

25%

Azami

90%

Proje Süresi

Azami 18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

2019 yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programında kar amacı gütmeyen kurumlar başvuru sahibi ve ortak olabilirler. Kar amacı güden kurumların sadece iştirakçi olması öngörülmüştür.

İletişim Bilgileri
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Erciyes Teknopark, İnkübatör Merkezi-2, No:4 Melikgazi KAYSERİ
Tel : +90 (352) 224 11 01 Faks: +90 (352) 224 11 01 E-Posta: info veriverde.com
Copyright © 2010 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.