Kategoriler
Skip Navigation Links.
NILVERA--Güncel Bilgiler

T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında TR72 Bölgesi’nde uygulanmak üzere “Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı” ilan edilmiştir.

Programın Amacı;

TR72 Bölgesinde tarım ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, katma değerli ürünlerin, yenilikçi uygulamaların ve örgütlenmenin yaygınlaştırılması; kırsal turizme yönelik destinasyonlarının oluşturulması, tanıtılması ve cazibesinin artırılması yoluyla kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlanmasıdır.

Program Öncelikleri;

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri:

Öncelik 1. Tarım ve hayvancılık alanında kırsalda örgütlenmenin, kooperatifçiliğin ve kadın istihdamının artırılması, başta kadınlar tarafından üretilen ürünler olmak üzere diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin markalaşma ve pazarlama imkânlarının artırılması

Öncelik 2. Katma değerli tarım ürünleri üretiminin artırılması ve/veya ata tohumlarının kullanımının yaygınlaştırılması

Öncelik 3. Yenilikçi, teknolojik tarım ve hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması

Öncelik 4. Tarım ve hayvancılık alanında kaynak verimliliğinin artırılması

Öncelik 5. Kırsala ait turizm değerlerine yönelik üretim ve uygulamaların çeşitlendirilmesiyle kırsalda alternatif turizmin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, şeklindedir.


Programın Adı

KIRSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Referans Numarası


TR72/21/KIRSAL

Toplam Bütçe


15.000.000 
TL

Asgari/Azami Destek Miktarı


250.000TL / 1.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı


Kâr Amacı Gütmeyen

Kooperatifler ve Birlikler için: 25 % / 90 %

Diğer Başvuru Sahipleri İçin: 25 % / 75 %

Azami Proje Süresi


18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri


Valilikler

Kaymakamlıklar

Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler

Üniversiteler

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler

KAYS Başvuru SonTarihi


15 Ocak 2021 saat 23:50

İletişim Bilgileri
Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Erciyes Teknopark, İnkübatör Merkezi-2, No:4 Melikgazi KAYSERİ
Tel : +90 (352) 224 11 01 Faks: +90 (352) 224 11 01 E-Posta: info veriverde.com
Copyright © 2010 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.